Blixt

Det finns flera typer av blixtar; de inbyggda som sitter integrerade i kamerorna och de externa som sitter fast med en blixtsko på kameran eller på stativ brevid.

Den stora skillnaden är styrkan på blixten. En extern blixt är betydligt starkare än en inbyggd.

De externa används bland annat i studiofotografering där dess extra ljusstyrka är till nytta när man tar igenom paraplyer eller studsar ljuset i ett för att mjuka upp ljusbilden. Blixten är i grunden en punktljuskälla som kan bli hård om den slår rakt på ett motiv.

Men de externa blixtarna är även till nytta för vanliga hobbyfotografer.


En tredje variant är ringblixt som sitter i en krans rund objektivet. Det används främst vid makrofotografering där det ofta är svårt att få rätt ljus, utan att skugga det man fotograferar.

Ringblixtarna kommer i flera varianter, dels de som uppför sig som en vanlig blixt och de som lyser konstant även när man inte tar fotot.

Inbyggd blixt

Inbyggd blixt

Extern blixt

Extern blixt

Ringblixt

Ringblixt

Blixtstyrka

Man kan inte i sig ändra styrkan på blixtlampan i blixten, utan skillnader i ljusstyrka åstadkoms med hur länge blixten lyser när den avfyras.

Tiden för en blixt kan variera från 1/1000s till så kort som 1/50 000s.

Hur stark en blixt är syns på dess fysiska storlek, ju större fysik blixt desto krafitigare är den. Det beror på att tekniken som behövs för att ladda upp och lagra energin som behövs, för en blixt blir större ju kraftigare/längre ljusblixt man vill kunna avfyra.

Synkhastighet

Kamerorna har en viss kortaste slutartid för användning av blixt. Det brukar ligga mellan 1/30s till 1/250s, beroende på kameramodell.

Hur lång eller kort blixtsynkhastigheten är beror på att hur snabb slutarhastigheten är när hela sensorn kan få ljus samtidigt.

Blir slutarhastigheten kortare än synkhastigheten så får man delar av bilden som inte blir belyst. Med kraftiga skuggor i någon del av bilden som följd.

Många kameror "låser" så att man inte kan ställa in snabbare slutartid än kamerans synkhastighet, inte ens om man ställer in tid och bländare manuellt.

Kameran läser vilken hastighet blixten står på, normal eller höghastighet, och tillåter slutartider därefter.

(Jag försökte provocera fram skuggor med "för kort" slutarhastighet, för illustration men kameran och blixten lyssnade inte på det örat.)


Att tänka på vid blixtköp

 • Hur kraftig blixt behövs?
 • Fotografera med automatik eller manuellt?
 • Hur törstig på batterier är den?
 • Hur snabbt laddar den om?
 • Hur mycket får den kosta? - stora blixtar är dyra
 • Märke eller tredjepart?

Intern och Extern Blixt

Intern Blixt

Den inbyggda blixten används med fördel som upplättningsblixt, med andra ord för att balansera bakgrund och motiv vid motljus.

Upplättningsblixt Tagen med blixt för att lätta upp skuggor i motljuset

Den interna blixten sitter oftast så nära objektivet i höjdled, att blixtarna slår i ögonen på människor och djur, och går rakt in i objektivet, med röda ögon som följd.

Det finns ofta en funktion för att minska risken för röda ögon.

Blixten skickar ut en eller ett par mycket korta ljusblixtar för att pupillerna skall hinna dra ihop sig. En liten nackdel är att istället för att dra ihop pupillerna, så kan man reagera på dessa blixtar med att blinka istället, lagom till när kortet tas.

Använder man ett längre objektiv eller objektiv med motljusskydd, kan det kasta skuggor i nerkanten av bilden, eftersom den interna blixten sitter en så liten bit ovanför objektivet.

Hur en lixt skuggas av ett långt objektiv
Hur långa objektiv skuggar blixten.

Extern Blixt

De externa blixtarna är från början kraftigare och därför även fysikt större. Det syns till och med mellan två modeller i samma serie Canon 420EX och 550EX).

grafik som visar olika brännvidder
Skillnader i fysisk storlek

De externa blixtarna kan man sätta ihop till en enhet med en masterblixt och en eller flera slavblixtar. De kan sedan avfyras trådlöst, kameran ger order till masterblixten och den triggar trådlöst slavblixtarna.


My image My image My image My image

Reflektorn kan oftast vridas både höger, vänster och från 90 grader till rakt upp.

Det är ofta en fördel att reflektera blixen i taket eller någon annanstans för att mjuka upp den. Men tänk på att färgen på det man reflekterar emot kan färga ljuset. Eller om den reflekterande ytan är för långt bort, så blir blixtljuset lätt lite för svagt.

Reflektorn i blixten zoomar efter vilken brännvidd man har på objektivet. Den smalnar av blixtljuset om man tar med längre brännvidd och breddar den om man tar med vidvinkelbrännvidder. Det för att utnyttja blixtljuset på bästa sätt.


Blixtsko

Blixtsko på en systemkamera

På systemkameror som kan använda externa blixtar, så sitter det en blixtsko med kontakter som överför information mellan kamera och blixt. Kameran använder dessa kontakter när den använder E-TTL för att räkna ut rätt blixtexponering.

Vill man få med alla funktioner som kameran och blixten kan erbjuda så behöver man oftast en blixt och kamera av samma tillverkare.

Är man beredd att använda blixten manuellt, med andra ord ställa in blixtstyrkan direkt på blixten, så har man även tredjepartblixtar att välja från. De är oftast betydligt billigare men som sagt man tappar funktioner. Så det är en smaksak om man väljer samma märke eller en tredjepart.

Räckvidd

Räckvidd

De inbyggda blixtarna är oftast ganska klena och blixtljuset försvagas förvånade fort med ökande avstånd mellan blixt och motiv.

Som exempel kan en Canon 7Ds inbyggda blixt, vid ISO 100 och bländare f/3.5 nå 3,5 meter men med bländare f/5.6 är räckvidden nere på 2 meter.

Man kan dock få blixten att nå längre om man ökar ISO, med ISO 400 så blir räckvidden 7 och 4,5 meter.

Olika sätt att ändra blixtens räckvidd eller styrka

 • Avstånd till blixten - blixtljuset avtar fort med avståndet till blixten.
 • ISO - högre ISO gör att blixten når längre
 • Bländrarinställning - större bländare ger längre räckvidd
 • Blixtkompensation - finjustera om blixten blir för skarp eller svag

Ljuskällors försvagning

Att blixten försvagas så snabbt beror på fysikens lagar.


En ljuskälla försvagas med kvadraten på avståndet.


Så om man har 100% ljusstyrka 1 meter från ljuskällan. Så har man bara en fjärdedel kvar vid två meters avstånd, eftersom ljuset då lyser upp ett område som är fyra gånger så stort som vid en meter 1x1 = 1 mot 2x2 = 4.

Vid tre meter så är ljusstyrkan en niondel med andra ord 11,11% av ljuset på en meter 3x3 = 9. Där skall det lysa upp ett område som är 9 gånger så stort som vid en meter.

Ljuset falloff

Där är orsaken till blixternas begränsade räckvidd.

Ledtal

Med Ledtal kan man räkna ut hur långt en blixt når med en viss bländare. Det användes mest när man använde film, och ville få en bra exponering från början, för att inte slösa med den dyra filmen.

Numer ordnar för det mesta kameran de beräknigarna själv, men fotograferar man manuellt med blixten så kan Ledtal fortfarande vara till nytta.

Räkna bländare eller avstånd

Klicka i vad du vill räkna ut, och skriv i Ledtal och Bländare eller Avstånd till motivet.

 • Bländare = Ledtal och Avstånd
 • Avstånd = Ledtal och Bländare
Bländare Avstånd
Ledtal:    
Bländare:
Avstånd: 

Ridåer och High-speed

Första eller andraridå

Blixten kan avfyras på två ställen i en exponering, som första-eller andra-ridå.

Förstaridå innebär att blixten avfyras så fort hela första slutarridån har öppnats helt, och sensorn är "helt öppen" för ljus.

Med andra-ridå så väntar blixten med att avfyras tills precis innan andraridån börjar röra sig och stänga ljusinsläppet till sensorn.

Förstaridå är oftast grundinställningen.

Vill man fotografera "släpande ljus" efter bilar med lång slutartid så skall man använda andra-ridå. Då får man släpljusen efter bilen och blixten fryser bilen i framänden av spåret.

Använder man förstaridå så fryses bilen först och släpspåren hamnar framför, vilket ser underligt ut.

Att ställa om till andra ridå kan man göra antingen på den externa blixten eller i kamerans menysystem.

Läs mer om ridåer under "Slutare"

High speed syncHigh-speed sync flash (HSS High-speed Sync)

Det finns en blixtmetod till och det är High-speed sync flash, där slutartiden är så snabb att sensorn aldrig är helt fri från slutarridåerna.

Lösningen på det problemet är att avfyra en serie mycket korta blixtar under hela exponeringen.

Man kan därmed använda större bländare tillsammans med blixten i dagsljus. Som att lätta upp skuggor i ett porträtt utomhus, som man samtidigt vill sudda ut bakgrunden på.

Men med HSS så blir blixtljuset lite svagare än vanligt.

E-TTL, E-TTL II

E-TTL och E-TTL II

E-TTL är Canons system för blixtfotografering, det finns ingen riktig standard utan tillverkarna har egna lösningar för blixt fotografering. Nikon - i-TTL, Pentax - P-TTL och Sonys ADi/TTL.

E-TTL betyder Evaluate Through The Lens (Mätning genom linsen) och E-TTL II är en nyare variant av tekniken.

På Canons systemkameror så sammarbetar kameran och blixten genom E-TTL-systemet. Kameran pratar med blixten genom kontakterna som sitter i botten på blixen och i botten på blixtskon. Om blixten inte har rätt antal kontakter på rätt ställe så tappar man funktioner.

Försöker man sätta en Nikon-blixt på en Canon-kamera så kommer den enbart fungera som en manuell blixt eftersom kontakterna sitter olika.


När man halvtrycker så skickar blixten ut en "pre-flash", en liten mycket kort ljusglimt som är knappt märkbar för människans ögon. Kameran mäter hur mycket av ljuset som reflekteras tillbaka med sin vanliga ljusmätningssensor.

Därefter räknar kameran ut hur mycket extra ljus det bör behövas för att få en bra exponering, och skickar vidare order till blixten om en viss ljusstyrka. Eller rättare sagt hur lång blixt som behövs. E-TTL II tar även med avståndet till motivet, som mäts av autofokusen, i beräkningen för att få ett balanserat ljus i bilden.

Blixtexponeringslås och Blixtkompensation

Blixtexponeringslås

Man kan låsa exponering och blixten på olika avstånd. På en Canon EOS siktar man på det som man vill ha belyst, trycker på FE-knappen, riktar om och halvtrycker på avtryckaren för att ställa fokus och heltrycker för att ta bilden. Det är samma sak som med att man låser exponering med ljusmätningsknappen fast denna gång är det blixten som man låser på ett visst avstånd.

Blixtkompensation

Blixtkomensation fungerar likadant som Exponeringskompensation. Skillnaden är att det är blixtens styrka som man finjusterar istället för exponeringen i sig. Man kan oftast korrigera blixten två eller tre hela steg starkare eller svagare än normal blixtstyrka. Stegen delas precis som i exponeringskompensationen in i tredjedelar av ett helt stopp.

Mycket praktiskt när man bara behöver en lite svag blixt för att lätta upp skuggor under ett hattbrätte. Eller om man vill slå blixten i taket och därför behöver lite starkare blixt för det.

grafik som visar olika blixtkompensationer
Ner Upp