Färger

Intro

Färger

Det som vi uppfattar som färg är elektromagnetiska vågor som våra ögon reagerar på. Vågorna för synligt ljus ligger mellan 400 nm som är blått till 700 nm som är rött.

(nm = nanometer 1 nm = 1 miljarddels meter.)


I en bild med 8-bit färgdjup i varje kanal, med andra ord en 24-bit bild (8*3), så har röd, grön och blå vardera 256 möjliga värden, 0-255. 0 är inget ljus alls i den kanalen och 255 är fullt ljus. Så en 24-bit bild har 16.777.216 möjliga färgtoner (256*256*256).

Färgkanaler

Beskriva färgtoner

Två sätt att beskriva färgtoner är med RGB eller HEX.

RGB skivs med värdena i varje kanal (R,G,B) (238,75,154).

Samma färg skrivs med HEX som #EE489A, EE är röd, 48 är grön och 9A är blå-kanal.


RGB och HEX används inom fotoredigering, grafik och webbdesign. Det finns även en RGBA som även kan visa genomskinlighet i en färg. Då skrivs det som (238,75,154, 0.7) där sista värdet går mellan 0 som är helt genomskinligt till 1 och helt ogenomskinligt.

 • RGB ( R,G,B )
 • ( 0,0,0 ) = Svart
 • ( 255,255,255 ) = Vit
 • ( 255,0,0 ) = Röd
 • ( 0,255,0 ) = Grön
 • ( 0,0,255 ) = Blå
 • ( 238,75,154 ) = Rosa
 • Färger
 • HEX #RRGGBB
 • #000000 = Svart
 • #FFFFFF = Vit
 • #FF0000 = Röd
 • #00FF00 = Grön
 • #0000FF = Blå
 • #EE489A = Rosa

Färglära

Inom fotografering brukar man tala om två färgsystem, RGB och CMYK. RGB används av skärmar, scannrar och digitalkameror. CMYK används för utskifter.

Primär- och sekundärfärger

Primärfärger är grundfärger, sekundära färger bildas när man blandar primärfärger.

Röd, grön, blå är primärfärger i RGB men sekundärfärger i CMYK. Med andra ord blandar man CMYKs primärfärger, cyan, magenta och gul får man röd, grön och blå, och viseversa. Det ena är ljus och det andra pigment men det finns ett samband som är spegelvänt mellan de två olika färgsystemen.


RGB

Primära - Röd, Grön, Blå

Sekundära - Cyan, Magenta, Gul


CMYK

Primära - Cyan, Magenta, Gul

Sekundära - Röd, Grön, Blå


Komplementfärger

Komplementfärg är till exempel gul till blå. Det finns ingen gul färg i ren blå. Andra likadana färgpar är röd, cyan och grön, magenta. Se i RGB- och CMYK-bilderna nedan hur gul och blå ligger mittemot varandra.

Dessa färgpar kan man använda om man vill ändra färgton i ett foto när man redigerar det. Är det för mycket blåton kan man antingen minska blå eller öka gul, det ger samma effekt. Men tänk på att alla färger ändras när man gör sådana korrigeringar.


Komplementfärger


Blå - Gul

Röd - Cyan

Grön - Magenta


Färgkuben här nedan visar sambandet mellan primär-, sekundär- och komplementfärgerna.

Varje primärfärg i RGB och CMYK plus svart och vitt ligger i hörnen.

De två färgerna som ligger i närliggande hörnen till en färg är den som den färgen är uppbyggd av. Till exempel röd och grön ger gul.

Färgernas komplementfärger ligger i de diagonala hörnen på kuben, som till exempel magenta - grön.

Färglub

RGB

RGB-färger

RGB står för red, green, blue vilket är primärfärgerna i additiv färgblandning. Med andra ord färgerna på ljuset som används i skärmar, scannrar och kameror. Ju mer ljus desto ljusare färg, därav namnet additiv färgblandning. När alla tre "lamporna" lyser samtidigt med full styrka så blir det ljuset vitt.

CMYK

CMYK-färger

CMYK står för cyan, magenta, yellow och key. Key är svart. Detta sätt att blanda pigment kallas subtraktiv färgblandning. CMYK används till skrivare och är pigment istället för ljus. När cyan, magenta och gul blandas bildas mörkare färger men inte helt svart, därför används en separat svart för att förstärka kontrasten i utskrifter.

Mixa RGB-färger själv

Här finns en liten färgmixare som kan användas för att få lite mer hum om hur RGB-blandning av färger fungerar. Testa lite olika inställningar och se hur olika färger uppkommer.

Där visas vilket värde som valts, vilken färg det blir och vad färgen heter med HEX

RGB-mixer

 

sRGB, Adobe RGB och ProPhoto RGB

Gamut

Gamut är ett visst omfång av färger som en enhet kan producera eller visa. Den bakgrund som en viss gamut visas i förhållnade till är det teoretiska färgomfånget som människans syn har.

Färgrymder

Tre vanliga färgrymder är sRGB, Adobe RGB och ProPhoto RGB. Dessa färgrymder används för skärmar, scannrar och kameror.

CMYK är en färgrymd som används av skrivare. Vanligtvis konverteras någon av RGB-färgrymderna till CMYK automatiskt när man skriver ut. Antingen gör skrivaren det eller så kan man välja att till exempel Adobe Photoshop hanterar komverteringen mellan de två färgrymderna.

sRGB, Adobe RGB och ProPhoto RGB

sRGB är mycket vanlig för kameror, och på mer avancerade kameror kan man välja att ta bilder i Adobe RGB istället för sRGB. Adobe RGB har större gamut, med andra ord den kan beskriva fler färgtoner. sRGB är en ganska liten färgrymd som från början var tänkt för webbsidor. Det fattas en hel del färgtoner i sRGB i förhållande till människans syn och de större färgrymderna. Det fattas färger speciellt i det gröna och blåa områdena.

De flesta bildskärmar kan visa mer eller mindre av sRGBs färger men det börjar komma skärmar med möjlighet att visa Adobe RGBs större färgrymd, men de är fortfarande dyra.

ProPhoto RGB

ProPhoto RGB är en färgrymd som är mycket stor och kan i teorin visa färger som ligger utanför människans ögons färgrymd. Den används främst av en del professionella fotografer, men få skärmar eller skrivare klarar den stora färgrymden.

rgb-färgrymder
sRGB, Adobe RGB och ProPhoto RGB

CMYK

Färgrymderna är ett sätt att få skärmar och skrivare att förstå vilken färg som den andra enheten avser.

Om en RGB-enhet vill skicka en viss grön färg i sRGB (63, 174, 29) till skrivaren så vet den att dess närmaste motsvarande färg är (C73%, M0%, Y:100%, K:0).

Eller en ljusblå färg sRGB (127, 148, 224) och i skrivarens CMYK (C56%, M40%, Y:0%, K:0%).

Så det är ett sätt att översätta färger från ett system till ett annat utan att få alltför stora skillnader. Förutsatt att färgerna finns inom bådas gamut.

Out of Gamut

Här finns exempel på RGB-färger som har hamnat utanför skrivarens gamut.

Kolumn ett och tre är RGB, två och fyra är CMYK

skrivarfärger utanför gamut

Skrivarens CMYK-färgrymd har betydligt mindre gamut, men kan ligga lite utanför RGB-rymderna på vissa ställen.

Man tappar en del av färgernas briljans. Utskrifterna blir lite mindre klara i färgerna eftersom det är pigment på papper, istället för ljus. Med CMYK skiljer gamuten sig lite beroende vilket papper man använder. Papper med högglans har i allmänhet en aning större färgomfång än ett standardpapper.

cmyk-färgrymd
sRGB och en typisk CMYK-gamut

ICC-profil

För att få så bra överenstämmelse mellan skärmbild och utskrift kan man låta Photoshop hantera konverteringen av färgerna med hjälp av ICC-profiler. Det är tabeller med info hur en viss färg från en enhet skall återskapas hos en annan. Leverantörerna av skrivare och skärmar har ICC-profiler som man kan ladda ner. ICC-profiler används av proffsfotografer, då vanliga användare oftast klarar sig med skrivarens eller Photoshops sätt att konvertera bilddatan.

Ner Upp