Histogram

Vad visar ett Histogram?

Ett histogram är ett sätt att visa hur många pixlar av varje färgton som det finns i en bild. Det kan antingen visas som en samlad bild av alla tre kanalerna i bilden, eller visa de Röda, Gröna och Blåa kanalerna var för sig.

Ju mörkare en Pixel är desto längre åt vänster finns den i histogramet och högdagrarna ligger längst till höger. Ju högre stapeln är desto fler pixlar av den ljushetern finns i bilden.Histogrammet visar inte var i bilden som en viss pixel finns, utan bara att den finns.Om staplarna längst till vänster eller höger i histogrammet har en hög med pixlar tätt intill kanterna av histogrammet så har man tappat information i dessa färger. Med andra ord utfrätta högdagrar som blivit helt vita eller skuggor som tappat information och blivit helt svarta. (Histogrammet nedan har skuggor som blivit helt svarta.)


Histogrammen finns oftast på kameran och kan hjälpa till när man skall ta kort. Man ser ganska snart om bilden blir bra exponerad eller om det blir för ljus eller mörk.

Men det finns egentligen inget "rätt" histogram, vill man ta en mörk kvällsbild så ligger tyngdpunkten i histogrammet till vänster, om man vill ta en drömsk dimmig bild med låg kontrast så hamnar tonerna i mitten av histogrammet. Det är ett hjäpmedel men ingen lag hur ett histogram "ska" se ut.

Tänk dock på om du tar bilder i RAW-format. Histogrammet på kameran visar en bild av hur bilden blir exponerad i JPG. Så även om det ser ut som om en högdager är utfrätt som kan det finnas information kvar i någon av de tre kanalerna som man kan få fram i RAW-redigeringen.

Histogram

Färgkanaler

Här visas ett typiskt histogram med de olika färgkalerna var för sig. Grundkanalerna är Röd, Grön och Blå, men där de överlappar så bildas Gul, Cyan och Magenta. Läs mer om detta på sidan om färgsystem.

Gul

Röd + Grön

Färgblandning röd, grön till gul

Cyan

Blå + Grön

Färgblandning blå, grön till cyan

Magenta

Blå + Röd

Färgblandning blå, röd till magenta

Röd kanal Grön kanal Blå kanal tiger med histogram

Histogrammets olika utseènden

  • tumbs histogram
  • tumbs histogram
  • tumbs histogram
  • tumbs histogram
  • tumbs histogram
  • tumbs histogram

Ett histogram med mycket av samma färg. Stapeln till höger är himlen

histogram
Ner Upp